نتایج جستجو : اداری و تجاری

مغازه 47 متری

مغازه 47 متری

شهر جدید اندیشه - فاز 1 - بلوار طالقانی

752,000,000

تومان

0

0

0

متراژ

47

مغازه 240 متری

مغازه 240 متری

شهر جدید اندیشه -فاز 1 - بلوار دنیامالی - خیابان 4 غربی

1,440,000,000

تومان

0

0

0

متراژ

240

مغازه 120 متری نوساز

مغازه 120 متری نوساز

شهر جدید اندیشه -فاز 1 - بلوار دنیامالی - شاهدغربی

2,400,000,000

تومان

0

0

0

متراژ

120

مغازه 35 متری

مغازه 35 متری

شهر جدید اندیشه -فاز 1 - بلوار دنیامالی - خیابان 14 غربی

315,000,000

تومان

0

0

0

متراژ

35

مغازه 47 متری

مغازه 47 متری

شهر جدید اندیشه -فاز 1 - بلوار دنیامالی - بین خیابان 4 و 5 غربی - پاساژ کیمیا

305,500,000

تومان

0

0

0

متراژ

47

تجاری 42 متری

تجاری 42 متری

شهر جدید اندیشه -فاز 1 -خیابان طالقانی - خیابان اصلی 20 متری

588,000,000

تومان

0

0

0

متراژ

42

مغازه 31 متری

مغازه 31 متری

شهر جدید اندیشه -فاز 1 -خیابان طالقانی - خیابان اصلی 20 متری

511,500,000

تومان

0

0

0

متراژ

31

مغازه 31 متری

مغازه 31 متری

شهر جدید اندیشه -فاز 1 -خیابان طالقانی- خیابان 20 متری

465,000,000

تومان

0

0

0

متراژ

31

باغ تالار

باغ تالار

خیابان اصلی لم آباد

20,000,000,000

تومان

0

0

0

متراژ

10000