تمامی فایل های علیرضا واحدی

آپارتمان140متری اندیشه-شهریار

آپارتمان140متری اندیشه-شهریار

اندیشه بلوار طالقانی

577,000,000

تومان

3

2

1

متراژ

140

آپارتمان 110 متری اندیشه-شهریار

آپارتمان 110 متری اندیشه-شهریار

اندیشه بلوار طالقانی

475,000,000

تومان

3

2

1

متراژ

110

آپارتمان 60 متر اندیشه-شهریار

آپارتمان 60 متر اندیشه-شهریار

اندیشه فز یک بلوار دنیامالی

212,000,000

تومان

2

1

0

متراژ

60

آپارتمان 50  متری اندیشه-شهریار

آپارتمان 50 متری اندیشه-شهریار

اندیشه بلوار طالقانی بلوار درختی

125,000,000

تومان

1

1

0

متراژ

50

آپارتمان 55 متری اندیشه-شهریار

آپارتمان 55 متری اندیشه-شهریار

اندیشه بلوار طالقانی بلوار امام خمینی

160,000,000

تومان

1

1

0

متراژ

55

آپارتمان 55 متری

آپارتمان 55 متری

اندیشه بلوار طالقانی بلوار امام خمینی

291,500,000

تومان

1

1

1

متراژ

55

آپارتمان 60 متری اندیشه

آپارتمان 60 متری اندیشه

اندیشه بلوار طالقانی کوچه فردوسی

330,000,000

تومان

2

1

1

متراژ

60

آپارتمان72 متری

آپارتمان72 متری

اندیشه بلوار طالقانی شهرک مریم

417,600,000

تومان

2

1

1

متراژ

72

آپارتمان 51 متری

آپارتمان 51 متری

شهر اندیشه - فاز 1 - بلوار طالقانی

270,300,000

تومان

1

1

1

متراژ

51

آپارتمان 68 متری

آپارتمان 68 متری

شهر جدید اندیشه - فاز1 - خیابان طالقانی

326,400,000

تومان

2

1

0

متراژ

68

آپارتمان 53 متری

آپارتمان 53 متری

شهر اندیشه - فاز 1 - خیابان مطهری

318,000,000

تومان

1

1

0

متراژ

53

آپارتمان 68 متری

آپارتمان 68 متری

شهراندیشه-فاز1-بلوار طالقانی-شهرک مریم

408,000,000

تومان

2

1

1

متراژ

68

آپارتمان 77 متری

آپارتمان 77 متری

شهر اندیشه-فاز1-بلوک 1 شهرک مریم

438,900,000

تومان

2

1

1

متراژ

77

آپارتمان 150 متری

آپارتمان 150 متری

شهر اندیشه - فاز1 - شهرک مریم

900,000,000

تومان

2

1

1

متراژ

150

فروش آپارتمان نوساز 135 متری

فروش آپارتمان نوساز 135 متری

شهر جدید اندیشه -فاز 1 - بلوار طالقانی - شهرک المهدی - کوچه میخک

945,000,000

تومان

3

2

1

متراژ

135